Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Văn Bản Quy Phạm
Số - Ký hiệu Trích yếu Ngày ký Cơ quan BH File
07/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện An Phú 27/06/2022 Ủy ban nhân dân huyện An Phú
05/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện An Phú 30/05/2022 Ủy ban nhân dân huyện An Phú
04/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú 23/05/2022 Ủy ban nhân dân huyện An Phú
03/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện An Phú 13/04/2022 Ủy ban nhân dân huyện An Phú
02/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện An Phú 18/01/2022 Ủy ban nhân dân huyện An Phú
01/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, quyền hạn Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện An Phú 07/01/2022 UBND huyện An Phú
07/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện An Phú 29/12/2021 UBND huyện An Phú
06/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện An Phú 16/12/2021 UBND huyện An Phú
05/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện An Phú nhiệm kỳ 2021 - 2026 13/12/2021 UBND huyện An Phú
04/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện An Phú 10/12/2021 UBND huyện An Phú
02/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện An Phú 06/05/2021 UBND huyện An Phú
01/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú 17/02/2021 Ủy ban nhân dân huyện An Phú
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn