Huyện An Phú

UBND xã Vĩnh Hội Đông

 • Ông: Huỳnh Văn Thích

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại: 0985144406

 • Bà: Trần Ngọc Nga

  Công chức Văn phòng- Thống kê

  Điện thoại: 0949950884

 • Email: vinhhoidong@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Xã Vĩnh Hội Đông thực hiện công trình tuyến đường hoa

23/12/2020

Sáng 19-12, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú ra quân thực hiện công trình tuyến đường hoa (mô hình điểm tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2020), hơn 50 đoàn viên thanh niên, học sinh, các ngành đoàn thể xã tham gia.

Các ngành đoàn thể xã Vĩnh Hội Đông tham gia trồng hoa tuyến đường ấp Vĩnh Phú

Theo đó, 500 cây hoa, như bằng lăng, hoa giấy được trồng dọc hai bên tuyến lộ ấp Vĩnh Phú, với tổng kinh phí 50 triệu đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là mô hình điểm tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, tạo vẽ mỹ quan nông thôn và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 17.3 về “ Xây dựng cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp”. 

Thông qua mô hình, nhằm vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động tham gia xây dựng hoàn thành tuyến đường hoa, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đúng theo lộ trình. 

UBND xã Vĩnh Hội Đông - huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/vinhhoidong.All Rights Reserved