Phòng ban chuyên môn

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN HUYỆN AN PHÚ

STTHọ và TênChức vụĐiện thoạiEmail

1. Văn phòng UBND - HĐND huyện 

Tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND; tham mưu, giúp UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.

1Huỳnh Hưng ThượngChánh Văn phòng0296.3826.766 - 3826.693anphu@angiang.gov.vn
2Nguyễn Bảo TrungPhó Chánh Văn phòng
3Nguyễn Chí HảiPhó Chánh Văn phòng
4Lê Đông GiangPhó Chánh Văn phòng

2. Phòng Nội vụ 

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng.

1Võ Văn DừaTrưởng phòng0296.3509.775 – 3512.095pnoivu.anphu@angiang.gov.vn
2Lâm Ngọc HồPhó Trưởng phòng
3Bùi Quốc QuiPhó Trưởng phòng

3- Phòng Tư pháp

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án nhân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

1Nguyễn Thị Tuyết MaiTrưởng phòng0296.3826.978ptuphap.anphu@angiang.gov.vn
2Lê Thanh HùngPhó Trưởng phòng

4- Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

1Nguyễn Xuân TiếnTrưởng phòng0296.3826.522ptckh.anphu@angiang.gov.vn
2Đặng Văn BìnhPhó Trưởng phòng
3Phan Công VănPhó Trưởng phòng

5- Phòng Văn hoá – Thông tin

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

1Lý Thị Tuyết TrinhTrưởng phòng

 

0296.3826.593

pvhtt.anphu@angiang.gov.vn
2Nguyễn Thanh MộngPhó Trưởng phòng

6- Phòng Tài nguyên – Môi trường

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển)

1Phạm Văn NhườngTrưởng phòng0296.3826.964ptnmt.anphu@angiang.gov.vn
2Phạm Văn SỉPhó Trưởng phòng
3Nguyễn Thị NhanhPhó Trưởng phòng

7- Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

1Dương Tấn TiếpTrưởng phòng0296.3826.941pcongthuong.anphu@angiang.gov.vn
2Võ Bửu HảiPhó Trưởng phòng
3Hà Hồng ChâuPhó Trưởng phòng

8- Phòng Giáo dục - Đào tạo

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

1Võ Hoàng Lâm Trưởng phòng0296.3826.760pgddt.anphu@angiang.gov.vn
2Lê Văn NắngPhó Trưởng phòng
3Võ Thị Huệ MinhPhó Trưởng phòng

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

1Phùng Thế VinhTrưởng phòng0296.3826.728pnnptnt.anphu@angiang.gov.vn
2Phạm Tấn TháoPhó Trưởng phòng
3Trương Chí ThôngPhó Trưởng phòng

10- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

1Nguyễn Văn TrựcTrưởng phòng0296.3826.767pldtbxh.anphu@angiang.gov.vn
2Huỳnh Tiến SĩPhó Trưởng phòng
3Nguyễn Trung HạnhPhó Trưởng phòng

11- Phòng Dân tộc

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách dân tộc, xóa đói, giảm nghèo, khiếu nại, tố cáo.

1Đoàn Thanh Việt Trưởng phòng0296.3511.551phongdantoc.anphu@angiang.gov.vn

12- Phòng Y tế

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

1Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trưởng phòng0296.3826.315pyte.anphu@angiang.gov.vn
2Đang cập nhậtPhó Trưởng phòng

13- Thanh tra huyện

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1Trần Triều Phương Chánh Thanh tra0296.826.773thanhtra.anphu@angiang.gov.vn
2Nguyễn Văn CaoPhó Chánh Thanh tra