Công bố thông tin người phát ngôn

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐIỆN THOẠIEMAIL
1. Ủy ban nhân dân huyện An Phú
1Trần Hòa HợpChủ tịch0942.617.979thhop@angiang.gov.vn
2. Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú
1Đoàn Bình LâmChủ tịch0918.930.329ttanphu@angiang.gov.vn
3. Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình
1Trần Thanh NghịChủ tịch0915.727.571longbinh@angiang.gov.vn
4. Ủy ban nhân dân thị trấn Đa Phước
1Nguyễn Ngọc HuynhChủ tịch0983.567.908daphuoc@angiang.gov.vn
5. Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu:
1Nguyễn Văn DũngChủ tịch0918.936.874phuhuu@angiang.gov.vn
6. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc:
1Đào Văn PhiChủ tịch0919.819.573vinhloc@angiang.gov.vn
7. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu:
1Nguyễn Thanh TâmChủ tịch0943.996.555vinhhau@angiang.gov.vn
8. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trường:
1Nguyễn Thanh ViệtChủ tịch0946.184.744vinhtruong@angiang.gov.vn
9. Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng:
1Lê Thị Minh ThủyChủ tịch0916.444.108phuochung@angiang.gov.vn
10. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hội Đông:
1Mai Tùng ThiệnChủ tịch0988.636.266vinhhoidong@angiang.gov.vn
11. Ủy ban nhân dân xã Quốc Thái:
1Huỳnh Văn ThíchChủ tịch0985.144.406quocthai@angiang.gov.vn
12. Ủy ban nhân dân xã Khánh An:
1Dương Thanh PhongChủ tịch0918.288.180khanhan@angiang.gov.vn
13. Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình:
1Phan Văn TườngChủ tịch0919.272.110khanhbinh@angiang.gov.vn
14. Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội:
1Cao Xuân ĐiệuChủ tịch0967.929.255cxdieu@angiang.gov.vn
15. Ủy ban nhân dân xã Phú Hội:
1Lê Huệ YếnChủ tịch0919.202.970phuhoi@angiang.gov.vn