Ban Chỉ huy Quân sự huyện sinh hoạt chính trị và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho Quân nhân dự bị

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện vừa sinh hoạt chính trị và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 219 Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị Dự bị động viên và Sĩ quan dự bị biên chế, sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên quý I/ 2024, với tổng số tiền chi trả hơn 114 triệu đồng.

Thiếu tá Bùi Nam Thuận, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện sinh hoạt chính trị cho Quân nhân dự bị

Tại buổi sinh hoạt, các Quân nhân dự bị được nghe Thiếu tá Bùi Nam Thuận, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện sinh hoạt chính trị, thông tin tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh, huyện và tình hình lực lượng vũ trang huyện trong quý I năm 2024. Việc tổ chức sinh hoạt được Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, đúng chế độ và đối tượng theo quy định.

Buổi sinh hoạt chính trị giúp nắm chắc tình hình đơn vị Dự bị động viên, nhất là về mặt quân số, tư tưởng và khả năng sẵn sàng động viên; việc bổ nhiệm, sắp xếp, thay thế được kịp thời các trường hợp không bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ động viên khi có lệnh.

Tin, ảnh: Phan Tuấn