Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú thẩm tra việc kiểm tra chấp hành đối với Đảng ủy thị trấn Đa Phước và cán bộ chủ chốt

 

Sáng 05/7, Đoàn kiểm tra 635 Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú do ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Đa Phước về kết quả thẩm tra, xác minh việc kiểm tra chấp hành đối với Đảng ủy thị trấn và cán bộ chủ chốt.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện Quyết định số 635-QĐ/HU, ngày 09/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đoàn kiểm tra 635 đã tiến hành kiểm chấp hành đối với Đảng ủy thị trấn Đa Phước và cán bộ chủ chốt về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng trong sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các quy chế về nêu gương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định đối với cán bộ chủ chốt;…

Qua kiểm tra, Đảng ủy thị trấn Đa Phước đã xây dựng, thực hiện tốt Quy chế làm việc đề ra; phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; công tác kê khai tài sản, thu nhập đúng theo quy định; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh, đoàn kiểm tra 635 cũng góp ý một số nội dung như: một số đảng viên xây dựng bản cam kết còn manh tính chung chung; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy chưa thực hiện đầy đủ; nội dung tiếp công dân chưa đúng theo quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý trật tự tại địa phương chưa sâu;…

Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú đề nghị Đảng ủy thị trấn Đa Phước và các cán bộ được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra giải pháp khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tin, ảnh: Phương Trình