Bộ đội Biên phòng An Giang kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” tại Đồn Biên phòng Nhơn Hội

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang vừa tổ chức đoàn kiểm tra cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” theo Chỉ thị 79/CT-BQP ngày 22/7/2022, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đồn Biên phòng Nhơn Hội.

Đoàn kiểm tra theo 4 tiêu chí bao gồm: vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện và đào tạo giỏi, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật tốt, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư.

Kiểm tra thể lực đối với Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Hội

Qua kiểm tra thực tế, Đồn Biên phòng Nhơn Hội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới, địa bàn. Công tác huấn luyện được quan tâm đúng mức. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đi vào nền nếp. Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật toàn diện, đơn vị bảo đảm tuyệt đối an toàn. Công tác hậu cần, kỹ thuật được quan tâm đầu tư. Hệ thống văn kiện, sổ sách, tài liệu, vật chất, vũ khí trang bị, đạn đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, đầy đủ.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023 theo 4 tiêu chuẩn được xác định trong Chỉ thị 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn 1773 của Tổng cục Chính trị, Quyết định 2425 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Hướng dẫn 2256 của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Nghị quyết 633 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Kế hoạch 402 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, qua đó, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan, sẵn sàng phục vụ công tác kiểm tra, phúc tra đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” của cấp trên.

Tin, ảnh: Phan Tuấn