Đảng ủy xã Nhơn Hội triển khai Quyết định và các Quy chế về công tác dân vận trong hệ thống chính trị

 

Sáng 16/4, Đảng ủy xã Nhơn Hội tổ chức hội nghị triển khai Quyết định và các Quy chế về công tác dân vận trong hệ thống chính trị cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các Chi ủy viên và đảng viên chi bộ trực thuộc; chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Ban Công tác Mặt trận các ấp trên địa bàn.

Cán bộ, đảng viên tham gia học tập

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội triển khai các nội dung gồm: Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Quy chế số 20-QC/TU, ngày 27/10/2021 của Đảng bộ tỉnh An Giang và Quy chế số 06-QC/HU, ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú về công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã triển khai Quyết định và các Quy chế về công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị và các Quy chế của Tỉnh ủy An Giang, Huyện ủy An Phú về công tác dân vận trong hệ thống chính trị đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong việc đưa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Do đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã yêu cầu: Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang cần bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, triển khai đồng bộ công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tin, ảnh: Thúy Hằng