Hội cựu Chiến binh xã Quốc Thái thực hiện tuyến đường hoa trong xây dựng nông thôn mới

 

Thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội cựu chiến binh xã Quốc Thái thực hiện vệ sinh môi trường và trồng bổ sung tuyến đường hoa, nhằm tạo vẻ mỹ quan xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trồng hoa tạo vẽ mỹ quan sạch đẹp trong xây dựng nông thôn mới

Hội đoàn thể chung sức vì quê hương sạch đẹp

Để có được tuyến đường hoa đẹp, Hội cựu Chiến binh xã Quốc Thái cùng hội đoàn thể đã tổ chức trồng bổ sung hơn 100 chậu hoa trang dọc theo tuyến Quốc lộ 91C với chiều dài gần 2km. Trên 520 cây hoa các loại được trồng, chủ yếu là hoa trang, mười giờ, chiều tím, bằng lăng, hoa giấy,... tạo nên sắc hoa rực rỡ đẹp mắt. Trong quá trình thực hiện, Hội cựu Chiến binh xã Quốc Thái cùng hội đoàn thể còn tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường khang trang sạch đẹp.

Tin, ảnh: Thế Anh