Hội LHPN tỉnh truyền thông cộng đồng về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023”

 

Sáng 16/11, Hội LHPN tỉnh An Giang phối hợp với Hội LHPN huyện An Phú tổ chức hoạt động truyền thông mẫu tại các tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023; bà Quang Lê Hồng Chuyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang, cùng hơn 50 bà con đồng bào dân tộc Chăm xã Nhơn Hội (huyện An Phú) đến dự.

Bà Ngô Thị Như Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Chính sách – Pháp luật Hội LHPN tỉnh tuyên truyền về bình đẳng giới

Tại buổi truyền thông, bà Ngô Thị Như Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Chính sách – Pháp luật Hội LHPN tỉnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021 – 2025, qua đó, phổ biến một số nội dung cơ bản về Luật Trẻ em; những kiến thức và kỹ năng trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; cách nhận biết các hành vi bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới…

Đồng bào dân tộc Chăm (xã Nhơn Hội) tham dự buổi truyền thông

Thông qua tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao và thay đổi nhận thức, thúc đẩy lồng ghép giới trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện An Phú nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

Tin, ảnh: Nghĩa Thanh