Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường năm 2023

  

Ngày 17-10, UBND huyện An Phú tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường năm 2023 cho trên 100 cán bộ là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; công chức địa chính, phụ trách môi trường, tư pháp – hộ tịch; các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Văn Viễn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang triển khai các nội dung văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường

Buổi tập huấn đã được ông Nguyễn Văn Viễn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang triển khai các nội dung gồm: các văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường và thu phí nước thải; các văn bản liên quan Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường; hướng dẫn về xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; nội dung, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang; nội dung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Buổi tập huấn đã giúp cán bộ quản lý và phụ trách môi trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường,... nắm vững các quy trình, thủ tục giải quyết trong các lĩnh vực đất đai, khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở và xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quả quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Tin; ảnh: Ngọc Cẩm