Hơn 80 đảng viên các cơ quan ban ngành, đoàn thể được cập nhật kiến thức mới

 

Chiều 12/9/2023, Đảng ủy thị trấn Long Bình phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức mới, cho hơn 80 cán bộ chủ chốt đang công tác tại các cơ quan ban ngành, đoàn thể địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe các báo cáo viên của Huyện ủy báo cáo chuyên đề về: Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, hội nghị nhấn mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: nâng cao chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; phát huy chủ nghĩa yêu nước chân chính, gắn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, hội nhập quốc tế.

Ông Đoàn Bình Lâm, UVTV, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Phú, báo cáo viên Huyện uỷ

Hội nghị cập nhật kiến thức mới nhằm giúp các cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt và vận dụng những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thuwujc tiễn địa phương; nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được biết, sau hội nghị này, Đảng ủy thị trấn Long Bình sẽ tiếp tục triển khai cập nhật kiến thức mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc thị trấn.

Tin, ảnh: Phan Tuấn