Thông báo lịch cúp điện

STT Tên file Tập tin
1 Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 18 và 19/7/2023 Tải về
2 Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 23 và 25/5/2023 Tải về
3 Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 17/01/2023 Tải về
4 Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 10/01/2023 Tải về
5 Về việc HOÃN lịch ngừng, giảm mức cung cấp điện một số khu vực huyện An Phú ngày 29/12/2022 Tải về
6 Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 14 và 15/12/2022 Tải về
7 Điện lực Châu Đốc thông báo HOÃN LỊCH ngừng, giảm mức cung cấp điện khu vực huyện An Phú ngày Chủ nhật, 11/12/2022 Tải về
8 Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 13/11/2022 Tải về
9 Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 26/10/2022 Tải về
10 Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện từ ngày 11/10/2022 đến 12/10/2022 Tải về
11 Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 23 và 25/8/2023 Tải về