Lịch làm việc của UBND

STT Tên file Tập tin
1 Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023 Tải về
2 Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023 Tải về
3 Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 28/8/2023 đến ngày 04/9/2023 Tải về