Lịch tiếp công dân

STT Tên file Tập tin
1 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2024 của Bí thư huyện ủy An Phú Tải về
2 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện An Phú (tháng 7/2024) Tải về
3 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Bí thư huyện ủy An Phú Tải về
4 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện An Phú (tháng 6/2024) Tải về
5 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Bí thư huyện ủy An Phú Tải về
6 Thông báo phân công lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024 Tải về
7 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện An Phú (tháng 5/2024) Tải về
8 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Bí thư huyện ủy An Phú Tải về
9 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện An Phú (tháng 4/2024) Tải về
10 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện An Phú (tháng 03/2024) Tải về
11 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện An Phú (tháng 01/2024) Tải về
12 Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện An Phú (tháng 01/2024) Tải về
13 Thông báo lịch của Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024 Tải về