Nhơn Hội tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023

 

Chiều 14/3, UBND xã Nhơn Hội tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, UBND xã quan tâm, ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các ấp triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Đến nay, xã Nhơn Hội đã đạt 15/19 tiêu chí và 47/57 chỉ tiêu xã nông thôn mới; có 01 ấp được công nhận đạt chuẩn ấp nông thôn mới và 01 ấp đã hoàn thành hồ sơ minh chứng, đang chờ UBND tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn. Năm 2024, xã phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí 11 hộ nghèo đa chiều và 03 chỉ tiêu về môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với kết quả đạt được; đồng thời, tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả…

Ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội đề nghị, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới của xã, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong triển khai, thực hiện các tiêu chí theo hướng quyết liệt, chủ động, bền vững; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng từng chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt; bám sát mục tiêu kế hoạch năm 2024, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận trong Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, kịp thời có những giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Khen thưởng cho các cá nhân

Dịp này, UBND xã trao tặng giấy khen cho 04 cá nhân có thành tích đóng góp trong xây dựng nông thôn mới ấp Bắc Đai năm 2023

Tin, ảnh: Thúy Hằng