An Phú: Hội nghị tập huấn Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2023

 

Ngày 22-11, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổ chức Hội nghị tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2023 cho trên 200 đại biểu là Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn; cán bộ Mặt trận tổ quốc, cán bộ gia đình, thành viên câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực gia đình, công chức văn hóa; trưởng, phó khóm, ấp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2023 huyện An Phú  

Ông Nguyễn Phước Hiền, Nguyên Phó trưởng Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang triển khai các nội dung

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Phước Hiền, Nguyên Phó trưởng Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang triển khai Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa”; Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; quy trình bình xét, công nhận, hướng dẫn việc chấm điểm, bình xét danh hiệu gia đình văn hoá; khóm/ấp văn hóa; thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước; thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang; kế hoạch về nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trên lĩnh vực vệ sinh môi trường - mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trong khu dân cư trên địa bàn.

Đồng thời, hội nghị triển khai các quy trình xây dựng Mô hình phòng chống bạo lực gia đình gồm 8 bước: khảo sát đánh giá thu thập thông tin; lựa chọn địa bàn triển khai; thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình; thành lập câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; thành lập nhóm phòng chống bạo lực gia đình; hình thành đường dây nóng, tổ tư vấn và địa chỉ tin cậy; ra mắt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình; giám sát tổng kết các hoạt động của mô hình phòng chống bạo lực gia đình; và các điều kiện duy trì hoạt động của một mô hình phòng chống bạo lực gia đình.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ các cấp làm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và công tác gia đình tại địa phương có những kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào và công tác gia đình, từ đó thực hiện tốt việc thu thập số liệu về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và công tác bình xét, chấm điểm hộ gia đình văn hóa, khóm/ấp văn hóa, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023 được thống nhất và đạt hiệu quả cao.

Tin, ảnh: Ngọc Cẩm