An Phú khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2024

 

Sáng 9/4, Trung tâm chính trị huyện An Phú khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2024; ông Lê Minh Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và 62 học viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện tham dự.

Quang cảnh lễ khai giảng

Trong thời gian 30 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền; công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên XHCN ở Việt Nam;…

Trao quyết định giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp

Ông Lê Minh Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Minh Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức luôn được Huyện ủy An Phú đặc biệt quan tâm. Vì vậy, việc học tập là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên.

Giám đốc Trung tâm chính trị huyện cũng đề nghị các học viên phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập khoa học; cùng với giảng viên tập trung nghiên cứu, thảo luận các chuyên đề, từ lý luận đến thực tiễn, đồng thời phải nỗ lực khắc phục khó khăn để tham dự đầy đủ các buổi học; thực hiện nghiêm nội quy, quy định của lớp học; phấn đấu kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: Nghĩa Thanh