An Phú triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029

 

Chiều 24/10, Hội LHTN Việt Nam huyện An Phú tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.; đồng chí Lâm Thị Ngọc Giàu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện An Phú chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện An Phú Huỳnh Thanh Duy thông qua kế hoạch tổ chức đại hội

Theo kế hoạch, Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở sẽ chọn đơn vị Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hưng tổ chức đại hội điểm trong tháng 03/2024 và các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 04/2024. Riêng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện An Phú lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ được tiến hành trong tháng 7/2024.

Đồng chí Lâm Thị Ngọc Giàu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện An Phú phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Ngọc Giàu, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện An Phú yêu cầu: Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn bám sát các nội dung theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức đại hội; công tác nhân sự, cơ cấu cấp ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng đảm bảo tính hợp lý, tính đại diện, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyên và phát động thi đua thực hiện các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tin, ảnh: Nghĩa Thanh – Phương Trình