Quyết định giao đất

STT Tên file Tập tin
1 Giao đất cho hộ ông Huỳnh Văn Đến sinh năm 1942 và bà Lưu Bạch Tuyết sinh năm 1958, cư ngụ tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
2 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Đèo sinh năm 1972 và bà Đặng Tiết Yến sinh năm 1971, cư ngụ tại ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
3 Giao đất cho hộ bà Nguyễn Thị Thoa sinh năm 1952, cư ngụ tại khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
4 Giao đất cho hộ bà Nguyễn Thị Phương sinh năm 1974 và ông Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1971, cư ngụ tại ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
5 Giao đất cho bà Lê Thị Huệ sinh năm 1977, cư ngụ tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
6 Giao đất cho bà Đào Thị Nguyệt sinh năm 1969, cư ngụ tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
7 Giao đất cho hộ ông Phạm Văn Hoa sinh năm 1973 và bà Phạm Thị Thúy sinh năm 1977, cư ngụ tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
8 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Mỹ sinh năm 1980 và bà Đinh Thị Hồng Vân sinh năm 1983, cư ngụ tại ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
9 Giao đất cho hộ bà Lê Thị Điệp sinh năm 1964 và ông Phạm Văn Khênh sinh năm 1943, cư ngụ tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
10 Giao đất cho hộ ông Võ Văn Thưa sinh năm 1947 và bà Phạm Thị Tuyết sinh năm 1958, cư ngụ tại ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
11 . Giao đất cho bà Tăng Thị Phượng sinh năm 1971, cư ngụ tại khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
12 Giao đất cho hộ bà Trương Thị Thu Lan sinh năm 1976, cư ngụ tại ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
13 Giao đất cho ông Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1993, cư ngụ tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
14 Giao đất cho hộ ông Lê Văn Sửa sinh năm 1951 và bàTrần Thị Nhỏ sinh năm 1960, cư ngụ tại ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
15 Giao đất cho hộ ông Trịnh Văn Tám sinh năm 1934 và bà Trần Thị Ngọc Loan sinh năm 1949, cư ngụ tại ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
16 Giao đất cho hộ ông Tạ Văn Chạnh sinh năm 1957 và bà Phan Kim Lệ sinh năm 1960, cư ngụ tại ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
17 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Kinh Kha sinh năm 1967 và bà Ngô Xuân Hiền sinh năm 1980, cư ngụ tại ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
18 Giao đất cho bà Dương Thị Bé sinh năm 1952, cư ngụ tại ấp Phú Trung, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
19 Giao đất cho hộ ông Trần Văn Phùng sinh năm 1963 và bà Hồ Thị Thân sinh năm 1960, cư ngụ tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
20 Giao đất cho hộ ông Phan Thanh Chàng sinh năm 1970 và bà Võ Thị Phượng sinh năm 1972, cư ngụ tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
21 Giao đất cho hộ ông Phạm Văn Hiền sinh năm 1980, cư ngụ tại ấp Phú Trung, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang và bà Nguyễn Thị Kim Tươi sinh năm 1985, cư ngụ tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
22 Giao đất cho bà Nguyễn Thị Nhẹ sinh năm 1985, cư ngụ tại ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
23 Giao đất cho bà Sầy Más sinh năm 1987, cư ngụ tại ấp La Ma, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
24 Giao đất cho ông Trương Văn Cánh sinh năm 1988, cư ngụ tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
25 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1973 và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết sinh năm 1976, cư ngụ tại ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
26 Giao đất cho bà Lê Thị Ích sinh năm 1959, cư ngụ tại ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
27 Giao đất cho hộ bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1967 và ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1966, cư ngụ tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
28 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Thái Bình sinh năm 1977 và bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi sinh năm 1974, cư ngụ tại ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
29 Giao đất cho hộ ông Dương Văn Hòa sinh năm 1983 và bà Tống Thị Mở sinh năm 1982, cư ngụ tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
30 Giao đất cho hộ bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy sinh năm 1971 và ông Nguyễn Văn Niên sinh năm 1968, cư ngụ tại khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về