Quyết định giao đất

STT Tên file Tập tin
1 Giao đất cho hộ ông Trần Văn Hiếu sinh năm 1872 và bà Trần Thị Thanh Thúy sinh năm 1972, cư ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
2 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Phèn sinh năm 1872 và bà Trần Thị Miền sinh năm 1971, cư ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
3 Giao đất cho ông Trần Văn Khê sinh năm 1963, cư ngụ ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
4 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1965 và bà Đoàn Kim Soàng sinh năm 1965, cư ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
5 Giao đất cho hộ ông Dương Văn Hào sinh năm 1972 và bà Trần Thị Ngon sinh năm 1972, cư ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
6 Giao đất cho hộ ông Dương Văn Tàu sinh năm 1982 và bà Nguyễn Thị Mộng sinh năm 1981, cư ngụ ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
7 Giao đất cho hộ ông Trần Việt Hồng sinh năm 1954 và bà Phạm Thị Thanh Mai sinh năm 1962, cư ngụ ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
8 Giao đất cho hộ ông Lê Hữu Phước sinh năm 1975 và bà Hồ Ngọc Dung sinh năm 1989, cư ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
9 Giao đất cho hộ ông Lê Văn Dũng sinh năm 1969 và bà Trần Thị Hoa sinh năm 1969, cư ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
10 Giao đất cho hộ bà Trần Thị Nghình sinh năm 1967 và ông Đỗ Văn Sáng sinh năm 1970, cư ngụ khóm Phước Quản, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
11 Giao đất cho hộ ông Trần Văn Chậm sinh năm 1969 và bà Huỳnh Thị Thạnh sinh năm 1969, cư ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
12 Giao đất cho hộ ông Trần Thanh Long sinh năm 1965 và bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung sinh năm 1964, cư ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
13 Giao đất cho ông Trần Văn Dân sinh năm 1954, cư ngụ ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
14 Giao đất cho hộ ông Lê Văn Tôm sinh năm 1983 và bà Nguyễn Thị Tiếng sinh năm 1985, cư ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
15 Giao đất cho hộ ông Trần Văn Đặt sinh năm 1965 và bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh sinh năm 1974, cư ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
16 Giao đất cho hộ ông Trần Văn Út sinh năm 1972 và bà Võ Thị Đủ sinh năm 1975, cư ngụ khóm Phước Quản, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
17 Giao đất cho ông Trần Văn Hông sinh năm 1965, cư ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
18 Giao đất cho bà Phan Hồng Liên sinh năm 1976, cư ngụ ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
19 Giao đất cho hộ ông Hồ Quốc Thanh sinh năm 1958 và bà Phan Thị Tạo sinh năm 1966, cư ngụ ấp Vĩnh Ngữ, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
20 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Hộp sinh năm 1969 và bà Nguyễn Thị Khuôn sinh năm 1973, cư ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
21 Giao đất cho bà Dương Thị Loan sinh năm 1976, cư ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
22 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Xương sinh năm 1964 và bà Lưu Thị Thủy sinh năm 1969, cư ngụ ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
23 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Dợi sinh năm 1973 và bà Đoàn Thị Ái Liên sinh năm 1975, cư ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
24 Giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Rớt sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị Núng sinh năm 1955, cư ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
25 Giao đất cho hộ ông Trần Văn Thân sinh năm 1952 và bà Huỳnh Thị Kiệp sinh năm 1961, cư ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
26 Giao đất cho hộ bà Hồ Thị Đát sinh năm 1938, cư ngụ ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
27 Giao đất cho hộ ông Lê Văn Cẩn sinh năm 1941 và bà Trần Thị Rớt sinh năm 1943, cư ngụ khóm Phước Quản, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
28 Giao đất cho hộ ông Mách Sa Lếs sinh năm 1976 và bà Pha La sinh năm 1985, cư ngụ ấp La Ma, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
29 Giao đất cho bà Nguyễn Hoàng Thị Trúc Ly sinh năm 1989, cư ngụ khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
30 Giao đất cho bà Trần Thị Cam sinh năm 1963, cư ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về