Sự vào cuộc tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương chính sách BHXH, BHYT đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn huyện An Phú

 

Năm 2023, BHXH huyện An Phú đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng: tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT không ngừng tăng; số lượt người thụ hưởng chính sách ngày càng lớn; công tác đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT ngày được nâng cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện nói riêng và của Tỉnh An Giang nói chung.

Ông Phùng Minh Tân – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy An Phú tham dự Lễ ra quân “Chiến dịch gia hạn thẻ BHYT” (ảnh giữa)

Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT. BHXH huyện An Phú đã chủ động, tích cực tham mưu với Huyện ủy, HĐND và UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt là các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, Chương trình hành động thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; đưa chỉ tiêu thực hiện lộ trình BHXH, BHYT vào Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lê Thanh Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú phát biểu chỉ đạo

Việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ huyện đến các xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra; …

Các đơn vị ngành huyện ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023

Bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BHXH tỉnh An Giang; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, còn có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; sự nỗ lực của tập thể viên chức và người lao động BHXH huyện. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp được ký kết, các cơ quan, đơn vị thống nhất quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đưa chính sách về BHXH, BHYT đến với mọi người dân trên địa bàn, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất khi không may bị bệnh và được bảo đảm cuộc sống sau khi về già

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách BHXH, BHYT đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Theo đó, diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng. Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt:  100,08%, BHXH tự nguyện đạt 116,67%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 100,03%, BHYT đạt 100,01%, nâng độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 94,75%, vượt 0,75% so chỉ tiêu Nghị quyết HĐND giao năm 2023. Triển khai kịp thời Nghị định số 75/2023/NĐ-CP vận động đồng bào dân tộc tham gia BHYT và mang trên 1.600 thẻ BHYT đến người dân. Cài đặt VssID – BHXH số đạt 102,53% chỉ tiêu; giao dịch điện tử đạt 94,31%; xác thực CCCD đạt 96,9%. Chi trả trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM đạt và vượt kế hoạch năm, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT, …

Một buổi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT của BHXH huyện

Với quyết tâm, tích cực, chủ động vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhận thức về lợi ích, giá trị nhân văn và tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước được nâng lên rõ rệt. Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận trong việc triển khai chính sách BHXH, BHYT. Sự vào cuộc đó đã thực sự phát huy hiệu quả, nhất là trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT nhằm tăng diện bao phủ BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Văn Nên – Giám đốc BHXH huyện An Phú