Tập huấn Chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm OCOP”

 

Sáng 17/10, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có hơn 35 học viên là thành viên Tổ giúp việc Hội đồng xét công nhận sản phẩm OCOP cấp huyện; lãnh đạo và cán bộ phụ trách OCOP, cán bộ khuyến nông, chủ thể sản xuất sản phẩm tiềm năng các xã, thị trấn.

Ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh triển khai 1 số nội dung Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP

Lớp tập huấn được ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang truyền đạt các nội dung của Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; phương pháp phát triển sản phẩm OCOP gắn với thế mạnh, lợi thế và sản phẩm tiềm năng của địa phương; tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia OCOP cấp huyện; giải pháp bảo vệ thương hiệu sản phẩm OCOP; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong OCOP; xúc tiến thương mại, marketing hiệu quả để mở rộng thị trường cho OCOP.

Cán bộ tham gia tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng quản lý, tổ chức, vận hành các hoạt động liên quan đến Chương trình OCOP, nhất là giới thiệu các sản phẩm tiềm năng, lợi thế của địa phương để xét công nhận; đồng thời, trang bị những kiến thức cần thiết cho các chủ thể tham gia xây dựng mới và duy trì, củng cố, nâng cao sản phẩm OCOP năm 2023. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương.

Tin, ảnh: Thế Anh