Tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 tại huyện An Phú

 

Ngày 29/3, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang phối hợp cùng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện An Phú tổ chức tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Ông Mai Văn Canh, Chuyên viên phòng bảo trợ xã hội Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang triển khai các nội dung

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe chuyên viên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang triển khai các nội dung về dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh, giải quyết các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; đồng thời, đánh giá kết quả giải ngân kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và dự toán kinh phí thực hiện chương trình năm 2024; triển khai một số văn bản của Trung ương và tỉnh về thực hiện chương trình; những điểm sửa đổi, bổ sung tại các văn bản của Trung ương; một số chính sách giảm nghèo đang thực hiện trên địa bàn tỉnh và thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện chương trình.

Qua buổi tập huấn nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Tin, ảnh: Ngọc Cẩm