Thanh niên xã Khánh An sẵn sàng lên đường “Tòng Quân”

 

Năm 2024, Khánh An có 8 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Để công tác giao, nhận quân đảm bảo, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh An thực hiện các bước tuyển chọn công bằng, dân chủ, đúng quy định. Đến nay, xã đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho công tác giao, nhận quân diễn ra tại huyện.

Trao lệnh gọi cho các thanh niên trúng tuyển

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh An đã tổ chức tuyển chọn công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Việc tuyển chọn công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật. Công tác thâm nhập “3 gặp, 4 biết” thực hiện đúng quy trình.

Nhờ sự chu đáo, chặt chẽ, khoa học trong khâu tuyển chọn nên công tác chuẩn bị giao quân của xã diễn ra thuận lợi. Đến nay, số thanh niên trúng tuyển đã nhận lệnh gọi nhập ngũ và 100% đều viết đơn xung phong, sẵn sàng lên đường “tòng quân”.

Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Khánh An cũng đã chuẩn bị xong hành trang nhập ngũ, quyết tâm thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cũng chuẩn bị xong cơ sở vật chất, công tác hậu cần, phương tiện,...nhằm đảm bảo cho thanh niên trúng tuyển tập trung tại huyện và thực hiện công tác giao, nhận quân diễn ra an toàn, đúng thời gian quy định./.

Tin, ảnh: Thế Anh