Thị trấn Long Bình hoàn thành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024

 

Trong ngày 04 và 05/7, tại thị trấn Long Bình đã diễn ra cuộc Diễn tập chiến đấu thị trấn Long Bình trong khu vực phòng thủ năm 2024; Bí thư Huyện ủy An Phú, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện An Phú, bà Quách Tố Giang; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Phùng Minh Tân; Phó Bí thư Chủ tịch UBND Huyện, ông Trang Công Cường đến dự. Đây là địa phương đầu tiên được huyện chọn Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024.

Ban Chỉ đạo diễn tập huyện An Phú

Bí thư Huyện ủy An Phú, bà Quách Tố Giang phát biểu tại diễn tập

Phát biểu tại buổi diễn tập, Bí thư Huyện ủy An Phú, bà Quách Tố Giang khẳng định: Phải xem diễn tập là tình huống có thật, có thể xảy ra trên địa bàn, từ đó, có thái độ đúng đắn, tinh thần khẩn trương, ý thức cảnh giác, trách nhiệm cao; thực hành diễn tập đúng nội dung, ý định diễn tập, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Quá trình diễn tập phải kết hợp giải quyết tốt công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình diễn tập. Đối với đại biểu về tham quan diễn tập cần theo dõi, rút kinh nghiệm diễn tập thị trấn Long Bình để chỉ đạo diễn tập ở địa phương và xem đây là các tình huống, phương án có thể cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào xử trí tình hình ở địa phương trong thời gian tới.

Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ thị trấn Long Bình. Theo đó, Diễn tập chiến đấu thị trấn Long Bình trong khu vực phòng thủ được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ.

Diễn tập chiến đấu thị trấn Long Bình trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị trấn Long Bình trong năm 2024, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhằm xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Tin, ảnh: Phan Tuấn