Thị trấn An Phú Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên

 

Chiều 13/9, Trung tâm Chính trị huyện An Phú phối hợp với Đảng ủy thị trấn An Phú tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho trên 205 đồng chí là Chi ủy viên và đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn.

Quang cảnh Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên thị trấn An Phú

Ông Huỳnh Văn Lái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo chuyên đề

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đảng viên được nghe ông Huỳnh Văn Lái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và ông Lê Văn Hậu, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy lần lượt báo cáo các chuyên đề gồm: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong toàn huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Nghĩa Thanh