Thông tin công bố, công khai của xã - thị trấn

STT Tên file Tập tin
1 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu công khai quí I/2021 - (04/04/2021) Tải về
2 Ủy ban nhân dân xã Phú Hội công khai quí I năm 2020 Tải về
3 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc công khai quí I năm 2020 Tải về
4 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Trần Thị Định, địa chỉ khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú Tải về