Trung tâm Y tế huyện An Phú hỗ trợ Trạm Y tế xã Quốc Thái thực hiện tốt nhiệm vụ ngay đầu năm 2024

 

Chiều 22/02, Đoàn công tác Trung tâm Y tế huyện An Phú, do thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay những tháng đầu năm 2024 đối với Trạm Y tế xã Quốc Thái.

Trưởng Trạm Y tế xã Quốc Thái báo cáo triển khai nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2023 và phương hướng năm 2024, dược sĩ Nguyễn Minh Hiển, Trưởng Trạm Y tế xã Quốc Thái cho biết: Năm 2023, đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các chương trình, chỉ tiêu, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh đều thực hiện tốt. Năm qua, Trạm Y tế xã Quốc Thái được công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đứng đầu toàn huyện và nhận cờ thi đua cấp tỉnh.

Năm 2024, đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã Quốc Thái quyết tâm tiếp tục đoàn kết, duy trì, giữ vững đơn vị đứng đầu toàn huyện; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí của chương trình, nhất là Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, đặc biệt, phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ để tăng độ hài lòng cho người bệnh và tuân thủ 12 điều y đức; thực hiện nghiêm lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”.

Qua khảo sát, các thành viên trong đoàn ghi nhận những mặt làm được, đồng thời, hướng dẫn hoàn thiện các biểu mẫu theo đúng quy định, nhất là báo cáo thống kê quản lý tài sản, trang thiết bi y tế.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dịp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú phát biểu

Để thực hiện tốt nhiệm vụ ngay những tháng đầu năm 2024, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú mong muốn: Trạm Y tế xã Quốc Thái tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững đơn vị đứng đầu toàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh dịch, tiêm chủng mở rộng và khám chữa bệnh; quan tâm chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai  tốt  các hoạt động thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế trong xây dựng xã nông thôn mới theo lộ trình./.

Tin, ảnh: Thế Anh