Tuyên truyền Luật Hợp tác xã và các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể

 

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa UBND huyện An Phú và Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, ngày 5/4, tại xã Quốc Thái, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023 và các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể.


Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang truyền đạt các nội dung

Tại buổi tuyên truyền, hơn 70 đại biểu là thành viên Tổ hợp tác, Hợp tác xã và nông dân tham gia Hợp tác xã Phú Hữu và Quốc Thái được cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang phổ biến các vấn đề trọng tâm như: chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể; những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2023; sự cần thiết thành lập Tổ Hợp tác, Hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu các mô hình Hợp tác xã đã được thành lập và đang phát huy hiệu quả.

Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền

Bên cạnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang nhấn mạnh vai trò, vị trí của Hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới, trong đó, phát huy vai trò của Hợp tác xã trong việc kết nối, tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định, bền vững; nâng cao giá trị hướng đến sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3-5 sao. Đặc biệt, vai trò của Hợp tác xã trong chuyển đổi số, sản xuất hữu cơ, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Ngoài ra, cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang còn trao đổi, tư vấn, giải đáp những thắc mắc, các vấn đề liên quan đến Hợp tác xã; việc hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế tập thể; các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động nhằm giữ vững tiêu chí, chỉ tiêu của Hợp tác xã trong tham gia xây dựng nông thôn mới./.

Tin, ảnh: Thế Anh