Vĩnh Hậu cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên năm 2023

 

Sáng 13/9, Đảng ủy xã Vĩnh Hậu phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho hơn 120 cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Cán bộ, đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức

Tại đây, cán bộ, đảng viên được báo cáo viên của huyện truyền đạt nội dung chuyên đề như: Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Đặng Tấn Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Ông Đoàn Bình Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn An Phú báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Huy Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Thông qua lớp cập nhật kiến thức nhằm giúp cán bộ, đảng viên cơ sở hiểu rõ những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lối sống, tác phong, đạo đức của người cán bộ đảng viên trong tình hình mới, từ đó, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu trong mọi nhiệm vụ; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trương Linh