Vĩnh Hội Đông: Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên

  

Chiều 13/9, Trung tâm Chính trị huyện An Phú phối hợp với Đảng ủy xã Vĩnh Hội Đông tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho trên 80 đồng chí là Chỉ ủy viên và đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên  

Ông Lê Minh Thuận, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện triển khai các chuyên đề

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đảng viên được ông Lê Minh Thuận, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện triển khai 2 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận và thục tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chuyên đề Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật thông tin, kiến thức mới, củng cố, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Tin, ảnh: Ngọc Cẩm