Xã Vĩnh Trường: Hội nghị sơ kết việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024

 

Ngày 3/7, Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Trường tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Theo kế hoạch, năm 2024, địa phương sẽ thực hiện hoàn thành tiêu chí 2 - Giao thông và 4 chỉ tiêu gồm: chỉ tiêu 2.4 – Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm; chỉ tiêu 12.1 – Tỷ lệ lao động qua đào tạo; chỉ tiêu 13.1 - Hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định và chỉ tiêu 17.4 – Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn.

Kết quả, 6 tháng đầu năm, xã Vĩnh Trường đã thực hiện đạt được 2 chỉ tiêu gồm: chỉ tiêu 13.1 và chỉ tiêu 17.4; nâng tổng số tiêu chí, chỉ tiêu đạt được là 9/19 tiêu chí, 39 /57 chỉ tiêu. Riêng chỉ tiêu 2.4, địa phương đang đề nghị ngành chuyên môn xem xét sớm thi công nâng cấp mở rộng đường nội đồng Vĩnh Nghĩa – Lama. Để hoàn thành chỉ tiêu 2.4 và chỉ tiêu 12.1, trong 6 tháng cuối năm, địa phương sẽ rà soát lại danh sách trong độ tuổi lao động qua đào tạo để hoàn thành.

Ông Nguyễn Thanh Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu: Các ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng và các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt phải xây dựng kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, đúng theo lộ trình; tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới; nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức, đơn vị trong triển khai thực hiện chương trình, góp phần hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024.    

Tin, ảnh: Huỳnh Hiếu