Đoàn công tác tỉnh kiểm tra giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

 

Sáng 6/9, Đoàn công tác tỉnh do ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác triển khai vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện An Phú. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Phướng cùng ban ngành có liên quan.

Đoàn công tác tỉnh kiểm tra công trình nâng cấp chợ Vĩnh Hội Đông

Đoàn đã khảo sát và kiểm tra thực tế tiến độ thi công công trình nâng cấp chợ Vĩnh Hội Đông và công trình nâng cấp, mở rộng lộ giao thông nông thôn xã Phú Hội. Hiện, công trình chợ Vĩnh Hội Đông đã thi công đạt 85% tiến độ, dự kiến đến cuối tháng 9/2023 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Khu nhà lòng chợ Vĩnh Hội Đông đang trong giai đoạn hoàn thành

Đối với công trình nâng cấp, mở rộng lộ giao thông nông thôn xã Phú Hội có chiều dài hơn 3.000m, chiều rộng mặt đường 5m, kế hoạch vốn đầu tư 1 tỷ 813 triệu đồng. Hiện tiến độ thi công xây lắp đạt yêu cầu theo hồ sơ mời thầu. Dự kiến cuối tháng 01/2024 công trình hoàn thành.

Kiểm tra công trình nâng cấp, mở rộng lộ giao thông nông thôn xã Phú Hội

Việc triển khai thực hiện nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, An Phú có 24 doanh mục công trình. Trong đó, có 7 danh mục công trình năm 2022 chuyển sang năm 2023. Đến nay đã thực hiện hoàn thành 23/24 công trình, còn 01 công trình đang thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổng nguồn vốn giải ngân 10 tỷ 775 triệu đồng, đạt 41,2%.

Đối với nguồn vốn phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 5 doanh mục công trình, đã triển khai thi công hoàn thành 3 doanh mục công trình. Tổng vốn giải ngân 2 tỷ 18 triệu đồng, đạt 77,96%.

Ông Phùng Thế Vinh, Trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thông huyện An Phú nêu giải pháp thực hiện các công trình, mô hình để giải ngân nguồn vốn sự nghiệp

Về nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội có 5 doanh mục công trình, với kế hoạch vốn là 260 triệu đồng đã giải ngân 63 triệu đồng, đạt 24,23%. Riêng đối với vốn sự nghiệp do tỉnh phân bổ năm 2022 và 2023 là 11 tỷ 426 triệu đồng, hiện huyện chưa giải ngân được nguồn vốn nào.

Ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang nhấn mạnh: An Phú cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các công trình và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn năm 2022, phải đặt mục tiêu giải ngân đạt 100%. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, khẩn trương triển khai, đẩy nhanh thực hiện các công trình, mô hình từ nguồn vốn sự nghiệp, nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, bà Nguyễn Thị Phướng phát biểu

Bà Nguyễn Thị Phướng, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú khẳng định: Trên tinh thần quyết tâm cao, An Phú phấn đấu giải ngân nguồn vốn năm 2022 đạt 100% và nguồn vốn năm 2023, ít nhất cũng đạt 95% theo chỉ tiêu tỉnh giao.

Tin, ảnh: Thế Anh