Giải ngân vốn vay 100 triệu đồng cho người chấp hành xong án phạt tù

 

Ngày 13/11, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Phú giải ngân nguồn vốn vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Quán triệt mục đích sử dụng vốn vay

Tại xã Vĩnh Hậu, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân 100 triệu đồng cho 1 người chấp hành xong án phát tù. Đây là món vay đầu tiên theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Chính phủ đã mang lại niềm vui cho người chấp hành xong án phạt tù, nhằm giúp gia đình có nguồn vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Để được giải ngân, người mãn hạn tù cần chấp hành tốt quy định của pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm.

Làm thủ tục hỗ trợ vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù

Thông qua nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, không chỉ tạo điều kiện cho người hoàn lương hòa nhập nhanh với cộng đồng, mà còn làm giảm nguy cơ tái phạm, qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Giải ngân vốn vay

Ngoài giải ngân vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện An Phú còn giải ngân 6 tỷ 108 triệu đồng cho 116 hộ vay gồm: 58 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh sinh viên; 34 hộ nước sạch vệ sinh môi trường và 24 hộ vay theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội./.

Tin, ảnh: Thế Anh