Kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Khánh Bình

Sáng 3-8, Đoàn công tác Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện An Phú, do bà Nguyễn Thị Phướng, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Khánh Bình, nhằm kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.
 


Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, Khánh Bình tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Căn cứ theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đến nay, Khánh Bình đạt 9/19 tiêu chí. Theo đánh giá, các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Khánh Bình còn thấp, hiện còn 10 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí quy hoạch; tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai; tiêu chí giáo dục; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí thông tin và truyền thông; hộ nghèo đa chiều; tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí y tế; hành chính công và tiêu chí về môi trường.


Kiểm tra hồ sơ minh chứng


Các ban ngành huyện đưa ra các giải pháp thực hiện nông thôn mới nâng cao đối với xã Khánh Bình

Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ minh chứng, đánh giá mức độ đạt của từng chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh, các đại biểu cũng đã thảo luận, làm rõ thêm một số tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu, tiêu chí mà địa phương chưa đạt, để đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: cần phân loại đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện đạt tiêu chí hộ nghèo đa chiều; tăng cường tuyên truyền chính sách BHYT, mở rộng đại lý thu, đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia BHYT; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn; cập nhật hồ sơ minh chứng cho tiêu chí thông tin và truyền thông; cần xác định sản phẩm chủ lực của địa phương để đăng ký trưng bày sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử của Sở công thương...


Bà Nguyễn Thị Phướng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Phướng, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: xã cần tiến hành rà soát, đánh giá lại các tiêu chí NTM nâng cao, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng công việc; thường xuyên đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các ban ngành huyện cần quan tâm, bám sát quá trình thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn, hỗ trợ xã Khánh Bình thực hiện tốt kế hoạch xây dựng NTM nâng cao. Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thị Phướng mong muốn, các ban ngành huyện và địa phương phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, phấn đấu đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình năm 2025.