An Phú nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm

 

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được huyện An Phú xác định là một trong những khâu đột phá quan trọng, đặc biệt là huyện biên giới, với lợi thế nông nghiệp, việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được quan tâm hàng đầu.

Mở lớp may dân dụng cho đồng bào dân tộc Chăm xã Nhơn Hội

Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, huyện An Phú đã giải quyết việc làm cho hơn 16.000 lao động, đạt 76,2% kế hoạch. Đồng thời, huyện còn mở 60 lớp đào tạo nghề về phi nông nghiệp và nông nghiệp với hơn 1.740 lao động và lao động tự học 1.324 người, đạt 138% kế hoạch. Đặc biệt, huyện còn tổ chức thành công phiên giao dịch việc làm, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động năm 2023 cho hơn 500 học sinh bậc THPT, thanh niên và người lao động trên địa bàn huyện, qua đó các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị trung tâm, trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tư vấn, cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

Tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên và người lao động

Từ đó, huyện An Phú xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn giảm theo hàng năm. Cụ thể, năm 2023, toàn huyện có 40.885 hộ, trong đó số hộ nghèo 3.254 hộ, tỷ lệ 7,96%; số hộ cận nghèo 3.417 hộ tỷ lệ 8,36%; tỷ lệ giảm hộ nghèo giai đoạn 2021-2023 là 5,73% (giảm 808 hộ), tỷ lệ giảm bình quân 1,91%/năm. Tỷ lệ giảm hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2023 là 6,67% (giảm 2.846 hộ), tỷ lệ giảm bình quân 2,22%/năm, qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Nghĩa Thanh