An Phú rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

 

Sáng 06/12, UBND huyện An Phú tổ chức hội nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện; Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thị Phướng chủ trì hội nghị.

Đơn vị tư vấn trình bày phương án điều chỉnh quy hoạch sự dụng đất thời kỳ 2021-2030

Báo cáo được Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đại Nam (đơn vị tư vấn) trình bày tại hội nghị cho thấy: Sau thời gian triển khai, rà soát chỉ tiêu sử dụng đất theo phương án phân bổ của tỉnh, đơn vị tư vấn đã phối hợp các ngành và địa phương tính toán các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất dựa vào các căn cứ như: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện, tình hình quản lý sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, phương án quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội,... Qua tổng hợp và cân đối số liệu so với chỉ tiêu phân bổ của tỉnh, đơn vị tư vấn và các ngành, địa phương đã nghiên cứu góp ý và thống nhất kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện An Phú đến năm 2023 như sau: Tổng diện tích tự nhiên: 22.629,76 ha, trong đó: Nhóm đất nông nghiệp có diện tích 17.690,58 ha (giảm 711,82ha so hiện trạng); nhóm đất phi nông nghiệp 4.939,17 ha (giảm tăng 949,79ha so hiện trạng và đất chưa sử dụng 237,97 ha.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trao đổi ý kiến

Tại hội nghị, ban ngành huyện và các xã, thị trấn đã đóng góp và kiến nghị một số nội dung về quy hoạch các hạng mục công trình liên quan đến địa phương và các phòng ban chuyên môn; điều chỉnh số liệu, các công trình, dự án quy hoạch cho phù hợp.

Lãnh đạo xã Nhơn Hội tham gia ý kiến

Đồng thời, trên cơ sở đánh giá tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã cho ý kiến đối với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đảm bảo tính khả thi.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phướng, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú cho rằng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là cơ sở pháp lý quan trọng và là tiền đề để triển khai các công trình, dự án đến năm 2030. Trên cơ sở kết quả rà soát các danh mục sử dụng đất đã được cập nhật, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, điều chỉnh thống nhất lại các số liệu, dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất; tính toán chọn lọc, bổ sung các hạng mục công trình, đảm bảo phù hợp, thực tiễn, khoa học.

Bà Nguyễn Thị Phướng, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú phát biểu

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn nhanh chóng điều chỉ bổ sung, hoàn thành tất cả hồ sơ, kể cả báo cáo giải trình các chỉ tiêu chưa phù hợp để sớm trình thẩm định phê duyệt./.

Tin, ảnh: Thế Anh