An Phú tổng kết công tác Quân sự Quốc phòng địa phương năm 2023

 

Chiều 21/11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quân sự Quốc phòng địa phương năm 2023; Thượng tá Nguyễn Trung Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trung tá Lê Thành Nưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo kết quả công tác quân sự quốc phòng năm 2023

Năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú đã thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các sự kiện, hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện; Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, huấn luyện đầy đủ, chất lượng chính trị ngày càng cao. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện.

Ban Chỉ huy Quân sự 14 xã, thị trấn thực hiện tốt công tác huấn luyện tại chỗ. Công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Năm 2023, huyện An Phú đã thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ khu vực huyện và các xã, thị trấn; phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, vận dụng quan điểm nguyên tắc vào huấn luyện, chiến đấu, tổ chức hội thi, hội thao sáng kiến trong đợt ra quân huấn luyện đạt kết quả cao.

Thượng tá Nguyễn Trung Hậu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Trung Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện yêu cầu các cơ quan tham mưu và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác quân sự quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện và cơ sở, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” và các đợt thi đua đột kích khác nhằm xây dựng lực lương vũ trang huyện ngày càng vững mạnh.

Thượng tá Nguyễn Trung Hậu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng giấy khen cho các tập thể

Trung tá Lê Thành Nưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao giấy khen cho các cá nhân

Dịp này, Thượng tá Nguyễn Trung Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao tặng giấy khen của UBND huyện An Phú cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân năm 2023, giấy khen cho 3 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự quốc phòng địa phương năm 2023.

Tin, ảnh: Phan Tuấn