Ra quân trồng hoa ấp Vĩnh Hội theo chuẩn nông thôn mới

 

Sáng 14-6, Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường xã Vĩnh Hội Đông phối hợp Ban nhân dân ấp Vĩnh Hội ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa trên địa bàn ấp, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí môi trường, đưa ấp Vĩnh Hội sớm đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024 theo lộ trình.    

Trồng hoa giấy ven tuyến đường ấp Vĩnh Hội

Các lực lượng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, thu gom, xử lý rác thải và trồng 70 cây hoa giấy ven tuyến đường ấp Vĩnh Hội, nhằm góp phần thiết thực trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo mới, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.    

Tin, ảnh: Ngọc Cẩm