Công khai giấy phép xây dựng

STT Tên file Tập tin
1 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Ngô Văn Nhựt, địa chỉ khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú Tải về
2 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Xinh, địa chỉ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú Tải về
3 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Cao Văn Tân, địa chỉ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú Tải về
4 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Mai Văn Dúng, địa chỉ khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú Tải về
5 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Võ Trung Tín, địa chỉ khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc Tải về
6 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Mai Văn Hải, địa chỉ khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú Tải về
7 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Lý Văn Phú, khóm Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú Tải về
8 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Em, địa chỉ khóm Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú Tải về
9 Giấy phép xây dựng cấp cho Lê Văn Tiến, địa chỉ khóm Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú Tải về
10 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Phạm Văn Thành, địa chỉ khóm An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú Tải về
11 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Lê Hoàng Việt, địa chỉ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú Tải về
12 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trương Văn Khôn địa chỉ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú Tải về
13 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Trường Hoàng Liệt địa chỉ khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú Tải về
14 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Cao Kỳ địa chỉ khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú Tải về
15 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Văn Rớt địa chỉ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú Tải về
16 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Văn Nhơn địa chỉ khóm Tân Khánh, TT Long Bình, huyện An Phú Tải về
17 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Võ Thị Thảo Ly địa chỉ ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú Tải về
18 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Phạm Công Minh địa chỉ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú Tải về
19 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Minh Duy địa chỉ khóm An Hưng, TT An Phú, huyện An Phú Tải về
20 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Văn Giàu địa chỉ khóm An Thạnh, TT An Phú, huyện An Phú Tải về
21 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Đặng Ngọc Thiện địa chỉ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú Tải về
22 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Trần Thị Mai Thi địa chỉ ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú Tải về
23 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Mới địa chỉ ấp Cây Chôm, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang Tải về
24 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Kim Cương địa chỉ ấp An Thạnh, TT An Phú, huyện An Phú Tải về
25 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Nguyễn Thị Bích Vân địa chỉ khóm Tân Khánh, TT Long Bình, huyện An Phú Tải về
26 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Văn Hoàng địa chỉ ấp Hà Bao 2, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú Tải về
27 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Lưu Thị Xuân địa chỉ khu phố Đức Thọ, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Tải về
28 Giấy phép xây dựng cấp cho ông Ngô Quốc Vinh địa chỉ ấp tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú Tải về
29 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Trần Thị Nhị địa chỉ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú Tải về
30 Giấy phép xây dựng cấp cho bà Trần Thị Nhi địa chỉ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú Tải về