An Phú họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo định hướng và giải pháp khai thác phát triển du lịch trên địa bàn huyện

    

Chiều 26-6, UBND huyện An Phú triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo định hướng và giải pháp khai thác phát triển du lịch trên địa bàn huyện; ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.    

Toàn cảnh cuộc họp

Theo dự thảo kế hoạch, huyện An Phú sẽ tổ chức 1 buổi hội thảo định hướng và giải pháp khai thác phát triển du lịch trên địa bàn huyện, dự kiến trong quý III năm 2024, với trên 80 đại biểu tham dự, trong đó có các chuyên gia thuộc lĩnh vực phát triển du lịch. Nội dung chủ yếu của hội thảo gồm: đánh giá hiện trạng, tiềm năng, lợi thế và những thuận lợi khó khăn trong mời gọi đầu tư, khai thác và phát triển du lịch địa phương; đề xuất các giải pháp mời gọi đầu tư, xây dựng, khai thác và phát triển hoàn thiện sản phẩm, mô hình du lịch đặc trưng, gắn với điều kiện kinh tế xã hội của huyện,...

Các xã, thị trấn phát biểu ý kiến trong cuộc họp

Để buổi hội thảo đạt hiệu quả, tại cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về nội dung, cách thức tổ chức và thành phần tham dự hội thảo. Nhiều đại biểu cho rằng, huyện cần đánh giá hiện trạng, tiềm năng du lịch, cũng như những điểm nghẽn để các chuyên gia thấy được khó khăn và có định hướng tháo gỡ để phát triển du lịch.

Ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Văn hóa – Thông tin bổ sung các ý kiến hoàn chỉnh kế hoạch. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện, để tổ chức buổi hội thảo hiệu quả, các địa phương cần có báo cáo đánh giá thực trạng tiềm năng du lịch, để tổng hợp gửi các chuyên gia tham khảo trước, từ đó có cái nhìn bao quát, cụ thể về tiềm năng du lịch của huyện, làm cơ sở để các chuyên gia đóng góp ý kiến, định hướng tháo gỡ khó khăn cho huyện tại buổi hội thảo.    

Trên cơ sở thống nhất về cách thức tổ chức, nội dung chương trình hội thảo, UBND huyện sẽ trình Thường trực Huyện ủy để xin ý kiến cho việc tổ chức hội thảo đảm bảo mục đích đề ra.

Tin, ảnh: Ngọc Cẩm