An Phú bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch Búng Bình Thiên

Búng Bình Thiên – Huyện An Phú thuộc khu bảo tồn đất ngập nước có hệ sinh thái nước ngọt tự nhiên với diện tích khoảng 200 ha vào mùa khô và mở rộng khoảng 800 ha vào mùa lũ. Búng Bình Thiên có 124 loài thực vật nổi, 61 loài động vật nổi, 18 loài động vật không xương sống cỡ lớn và 111 loài cá. Trong đó, có 6 loài quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ các cấp, hiện các loài này đang ngày bị đe dọa tuyệt chủng bởi các tác động khác nhau. Huyện đang tích cực thực hiện các giải pháp bảo tồn và phát triển thủy sản, bảo vệ môi trường nước,…nhằm hướng đến phát triển du lịch Búng Bình Thiên.

Búng Bình Thiên nhìn từ trên cao

Những năm gần đây, ngoài sự bồi lấp của tự nhiên cộng thêm tác động của con người, Búng Bình Thiên chỉ còn nhận nước từ sông Bình Di, làm cho nguồn nước bên trong Búng luôn bi tù đọng, công với nguồn rác thải từ người dân. Điều này dẫn đến nguồn nước có xu hướng ngày càng ô nhiễm, tính đa dạng nguồn lợi sinh vật có nguy cơ bị ảnh hưởng, suy giảm các chức năng của khu đất ngập nước Búng Bình Thiên. Do đó, để bảo tồn đa dạng sinh học khu đất ngập nước Búng Bình Thiên và để phát triển thành khu du lịch sinh thái nơi đây. Năm 2006 UBND tỉnh cũng đã phê duyệt xây dựng khu du lịch Búng Bình Thiên với diện tích 706,8 ha, gồm 15 hạn mục công trình. Trong đó khu đất ngập nước Búng Bình Thiên có diện tích 152,16ha, được quy hoạch làm khu bảo tồn đa dạng sinh học theo Quyết định số 2566 của UBND tỉnh vào ngày 15/09/2016. Tuy nhiên khu du lịch Búng Bình Thiên hiện có hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông còn yếu, quy hoạch dàn trãi,… Đặc biệt, Búng Bình Thiên còn nhiều bất cập trong quản lý thực hiện giữa các Đồ án, Dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường, bảo tồn nguồn lợi thủy sản và du lịch, do đó gây khó khăn cho việc mời gọi đầu tư, ảnh hướng đến việc triển khai các hạng mục công trình theo quy hoạch. 

Để tháo gỡ khó khăn trên, mới đây UBND tỉnh cũng đã giao UBND huyện An Phú điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu du lịch Búng Bình Thiên theo hướng quy hoạch phân khu chức năng, kết hợp bảo tồn nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái có diện tích ước khoảng 190 ha. Sau khi điều chỉnh xong sẽ trình UBND tỉnh xem xét để sớm triển khai thực hiện. Đây là hướng đi tích cực trong việc khai thác, phát triển và bảo tồn vùng đất ngập nước Búng Bình Thiên.

Thanh niên, phụ nữ xã Nhơn Hội nhặt rác khu vực Búng Bình Thiên

Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước của chính quyền địa phương trong việc phát triển khu du lịch Búng Bình Thiên gắn với bảo tồn nguồn lợi thủy sản. Mọi người nên sống hài hòa với thiên nhiên, có ý thức giữ gìn vệ sinh, tránh gây ô nhiễm môi trường nước; không đánh bắt thủy sản bằng ngư cụ cấm mang tính hủy duyệt nguồn lợi thủy sản. Song song đó, cần tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân bảo vệ môi trường nước, không để phát sinh chất thải rắn, nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm khu bảo tồn đa dạng sinh học Búng Bình Thiên. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản; duy trì hoạt động thả giống thủy sản nhằm khôi phục, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.  Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp khai thác và buôn bán các loài lưỡng cư bò sát trong khu vực; các trường hợp sử dụng ngư cụ cấm khai thác nguồn lợi thùy sản trong khu vực Búng Bình Thiên.

Hy vọng, với sự nỗi lực của địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển khu du lịch Búng Bình Thiên và ý thức của người dân trong việc bảo tồn phát triển nguồn lợi thủy sản, sẽ tạo một bước ngoặt mới, quan trọng trong lĩnh vực khai thác, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, cũng như phát triển khu du lịch Búng Bình Thiên. 

Bài, ảnh: Thế Anh