Thông báo

STT Tên file Tập tin
1 Thông báo điều chỉnh quy mô thu hồi đất (lần 2) tại Thông báo số 12/TB-UBND ngày 12/4/2023 của UBND huyện An Phú V/v điều chỉnh quy mô thu hồi đất tại Thông báo số 09/TB-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện An Phú về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đ Tải về
2 Danh mục tài liệu ôn tập môn kiến thức chung Tải về
3 Công an huyện An Phú thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
4 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của Công an huyện An Phú (55 xe mô tô, gắn máy) Tải về
5 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của Công an huyện An Phú Tải về
6 Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển Tải về
7 Thông báo về kết quả phỏng vấn vòng 2 và danh sách người dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức các xã biên giới huyện An Phú năm 2023 Tải về
8 Phê duyệt và Ban hành danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức xã, vị trí tuyển dụng Văn hóa – Xã hội Tải về
9 Phê duyệt và Ban hành danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức xã, vị trí tuyển dụng Tài chính – Kế toán Tải về
10 Phê duyệt và Ban hành danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức xã vị trí tuyển dụng Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường Tải về
11 Phê duyệt và Ban hành danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển công chức xã, vị trí tuyển dụng Văn phòng – Thống kê Tải về
12 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển công chức tại các xã biên giới thuộc huyện An Phú Tải về
13 Quyết định phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 - 2030 Tải về
14 Thông báo Tuyển dụng công chức tại các xã biên giới năm 2023 Tải về
15 Kế hoạch Tuyển dụng công chức thuộc các xã biên giới năm 2023 Tải về
16 Thông báo Về việc điều chỉnh quy mô thu hồi đất tại Thông báo số 09/TB-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện An Phú Tải về
17 Thông báo Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Tải về
18 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Cầu Đa Phước - Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
19 Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 Tải về
20 Quyết định Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Tải về
21 Thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện An Phú, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
22 Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học A Khánh An, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tải về
23 Thông báo Về việc tổ chức Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính năm 2022” Tải về
24 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 Tải về
25 Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 4 tháng 8 năm 2022 Tải về
26 Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 7 năm 2022 Tải về
27 Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 3 tháng 6 năm 2022 Tải về
28 Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 6 năm 2022 Tải về
29 Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 1 tháng 6 năm 2022 Tải về
30 Công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang Tải về